Swalkroute Fochteloo

3 uren (30,0 km)

Fochteloo behoort tot de vroegst bewoonde gebieden van Noord-Nederland. Reeds voor onze jaartelling was er bewoning. Aan het fietspad bij de zogenaamde Tachtig Bunder werden in de dertiger jaren de grondsporen van een nederzetting uit de prehistorie ontdekt.

Rond 1850 waren er door het inzakken van het veen en de verbeterde afwatering reeds de restanten aan een prehistorisch oerwoud aan het licht gekomen. Door het opdringen van het veen en harde stormen moet dit oerbos eeuwen geleden geveld zijn. De betekenis van de naam Fochteloo is daarom waarschijnlijk “vochtig bos”.

De afgelopen eeuwen is de mens grote invloed geweest …

Lees verder

Fochteloo behoort tot de vroegst bewoonde gebieden van Noord-Nederland. Reeds voor onze jaartelling was er bewoning. Aan het fietspad bij de zogenaamde Tachtig Bunder werden in de dertiger jaren de grondsporen van een nederzetting uit de prehistorie ontdekt.

Rond 1850 waren er door het inzakken van het veen en de verbeterde afwatering reeds de restanten aan een prehistorisch oerwoud aan het licht gekomen. Door het opdringen van het veen en harde stormen moet dit oerbos eeuwen geleden geveld zijn. De betekenis van de naam Fochteloo is daarom waarschijnlijk “vochtig bos”.

De afgelopen eeuwen is de mens grote invloed geweest op het gebied. Er was sprake van ontbossing, ontginning en verkaveling. De oudste nog zichtbare ontginningsmethode is die van de esgronden. Men vermengde schapenmest met heideplaggen en verspreidde dat mengsel op de gezamenlijke akkers. Door de bemesting werden de essen in de loop van de eeuwen opgehoogd.

In de zeventiger jaren is het landschap hier echter sterk veranderd: grootschaligheid van de boerenbedrijven, ruilverkaveling en verdere ontginning van het hoogveengebied waren daar de oorzaak van. Gelukkig is er direct veel aan herbeplanting en verfraaiing van het landschap gedaan, waardoor het gebied de moeite meer dan waard is gebleven.

Lees minder

Dit ga je zien

Startpunt: Zuideinde 26 A
8428 HE Fochteloo
Eindpunt: Zuideinde 26 26
8428 HE Fochteloo