Ga naar inhoud
MAP

Disclaimer

Geef onjuistheden aan ons door

Toerisme Regiomarketing Zuidoost Friesland doet er alles aan om ZuidoostFriesland.nl steeds van de actuele informatie te voorzien en de bestaande informatie up-to-date te houden. Kom je desondanks toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs. We nodigen je uit om onjuistheden, onvolledigheden of onduidelijkheden door te geven. Stuur dan een bericht via het contactformulier of reageer per e-mail op info@ZuidoostFriesland.nl.

De teksten en beelden op ZuidoostFriesland.nl zijn van Stichting Toerisme Regiomarketing Zuidoost Friesland of aangesloten partners. Met die partijen zijn afspraken gemaakt over het gebruik. De verantwoordelijkheid voor inhoud van databasevermeldingen ligt bij de eigenaar van de desbetreffende vermelding. Mocht je van mening zijn dat de tekst of digitale objecten die door ons gepubliceerd zijn op een van de communicatiekanalen jouw rechten schaadt, dan kun je contact opnemen met info@ZuidoostFriesland.nl. Vermeld in de e-mail de titel van het betreffende item en de URL of het communicatiekanaal. En en om welk materiaal het gaat. Wij zullen vervolgens de bezwaren onderzoeken en met een reactie komen.