Ga naar inhoud
MAP

Privacy Beleid

Kom meer te weten over ons privacybeleid

In deze policy wordt uitgelegd welke persoonsgegevens ZuidoostFriesland.nl zowel online als offline verzamelt en hoe wij deze gegevens gebruiken. Lees dit zorgvuldig door. 

Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u een account creëert, een ticket koopt, wanneer u ons een e-mail zendt of belt, of wanneer u iets bij de door ons geëxploiteerde of beheerde kassa's koopt, en wanneer u onze websites, apps en sociale media gebruikt. Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om u en onze andere klanten een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden (onder meer door het analyseren van uw gegevens om te zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring). Wanneer u bijvoorbeeld een account creëert, een ticket koopt, een van onze apps downloadt of contact met ons opneemt via de telefoon, kunnen wij uw toestemming vragen om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Uw keuzes over hoe wij gegevens gebruiken worden hier beschreven. 
 
ZuidoostFriesland.nl is een verantwoordelijke (d.w.z. een persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die ZuidoostFriesland.nl over u verzamelt en ontvangt wanneer u van onze diensten gebruik maakt. ZuidoostFriesland.nl is gebonden aan en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

1. Cookies 
Net als vele andere online bedrijven gebruiken wij cookies (kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door onze website) en tracking tools. Meer weten over Cookies op ZuidoostFriesland.nl? Lees hier meer.

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

a. Rechtstreeks van u. 
Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een actie, een account creëert, meedoet aan een wedstrijd of gratis prijsvraag, een app downloadt of een ticket koopt, een reactie op onze websites plaatst, ons een vraag stelt, ons e-mailt of contact opneemt met een van de callcenters van ZuidoostFriesland.nl.  

b. Door uw gebruik van onze websites en apps. 
U kunt onze websites en apps bekijken en gebruiken via een computer, telefoon, tablet of ander toestel. Wij maken op onze websites en apps gebruik van tracking tools zoals browsercookies en webbakens om gegevens over uw gebruik te verzamelen.  

c. Van derden. 
Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om op onze websites of apps een geïntegreerde social media functie te gebruiken, zal de site van deze social media ons bepaalde gegevens over u verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. Uw activiteiten op onze sites en apps kunnen op de social media platformen worden geplaatst. 

2. Gegevens die wij over u kunnen bewaren 
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze policy beschreven doeleinden:  

a. Uw contact- en accountgegevens. 
Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mail, land waarin u woont, voorkeurstaal) wanneer u een account bij ZuidoostFriesland.nl creëert, een ticket koopt en/ of deelneemt aan onze wedstrijden of acties.  

b. Uw betalings- en factuurgegevens. 
Wij bewaren voor het afhandelen van uw bestelling de door u verstrekte betalings- en factuurgegevens, bijvoorbeeld uw creditcardnummer en postcode wanneer u een ticket koopt.  

c. Door u online geplaatste gegevens. 
Wij bewaren bijvoorbeeld gegevens die u op onze website of op een externe social media site hebt geplaatst waartoe wij toegang hebben (zoals door u geplaatste recensies of ingevulde enquêtes). Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, 'taggen' en/of opnieuw publiceren op een manier die u niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is). U begrijpt dat wij en anderen (waaronder onze Producenten) uw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren. Hiertoe behoren ook de gegevens die u op onze website of bij gebruik van apps of social media functies hebt geplaatst. 

3. Gegevens over uw voorkeuren 
Wij kunnen gegevens verzamelen over uw favoriete evenementen of de producten die u koopt of waarnaar u informeert (bijvoorbeeld als onderdeel van een enquête of uw recensie van een evenement). Ook kunnen we gegevens bewaren over interesses en demografische categorieën die wij afleiden uit uw interactie met ons, om u een betere service te verlenen en om u te voorzien van meer gerichte informatie. Wanneer u bijvoorbeeld een ticket voor een bepaald optreden koopt en veel mensen die naar dat optreden zijn geweest ook tickets voor een ander concert hebben gekocht, kunnen we u informatie sturen over dat concert.  

Gegevens over het gebruik van de website. Wij kunnen wanneer u onze website bezoekt gegevens verzamelen over de door u gebruikte browser en uw IP-adres (dit is een nummer waarmee specifieke netwerkapparatuur op het internet wordt geïdentificeerd en dat uw apparaat nodig heeft om te communiceren met websites). Wij kunnen kijken vanaf welke site u bij ons terecht kwam, wat u wel en niet op onze site hebt gedaan en welke site u bezoekt wanneer u onze site hebt verlaten. 

4. Wij kunnen uw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden gebruiken 
a. Om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning. 
Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw registratie voor een evenement te bevestigen. Wanneer u ons gegevens over vrienden verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken om diensten die u van ons vraagt aan te bieden. Vraag eerst toestemming van deze vrienden voordat u gegevens over hen met ons deelt.

b. Om u berichten te sturen in verband met uw transactie en door u bezochte evenementen. 
Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over uw account of de aankoop van een ticket of u vragen een recensie te schrijven van een bezocht evenement. Daarnaast kunnen we u éénmalig een e-mail sturen om u te wijzen op een evenement dat voor u interessant kan zijn op basis van het door u reeds gekochte of bezochte evenement.

c. Om trends en interesses te signaleren. 
Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is.
 
d. Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites. 
Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons klantenbestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, reclame, producten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en om uw ervaring met ons meer te personaliseren. 

5. U hebt bepaalde keuzes over hoe we uw gegevens gebruiken 
Wanneer u een account creëert, tickets koopt of onze apps downloadt, kunnen wij uw toestemming vragen om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Indien u de toestemming die u aan ons hebt verstrekt voor een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens wilt intrekken of als u uw gegevens wenst in te zien of wenst te wijzigen schrijf ons of meld ons uw voorkeur op een van de in dit deel beschreven manieren.  

U kunt zich niet alleen schriftelijk, maar ook op de volgende manieren afmelden:   

a. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingberichten. 
Om e-mails of sms-berichten voor promotiedoeleinden niet langer te ontvangen, stuur ons een email of volg de instructies in een ontvangen reclameboodschap. Zelfs wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, zullen wij u nog steeds transactieberichten zenden. Zo kunnen we nog steeds contact met u opnemen over uw bestellingen.  

b. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven. 
Om onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen pas de accountinstellingen aan of volg de instructies die in iedere nieuwsbrief van ons staan. 

c. U kunt ons verzoeken inzicht te verlenen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen.
Ook kunt u ons verzoeken de gegevens aan te passen of te verwijderen. 

6. Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende derden
a. Binnen de organisatie Toerisme Regiomarketing Zuidoost Friesland
Wij kunnen al uw gegevens met deze twee organisaties en met alle betrokkenen binnen deze organisaties delen voor alle in deze policy genoemde doeleinden.  

b. Producenten. 
Wij delen alleen uw gegevens met de producent van het evenement waarvoor u tickets heeft gekocht of op andere wijze interesse in heeft getoond. Zij kunnen op die manier het gedrag van hun bezoekers analyseren, een betere service en ondersteuning aan bezoekers kunnen bieden en voor ieder ander doeleinde zoals is beschreven in het privacybeleid van onze Producenten (waartoe ook marketing behoort).

c. Derden die door u gekochte goederen en diensten leveren. 
Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met betreffende derden die goederen en diensten aanbieden die u via onze website hebt gekocht (bijvoorbeeld diner, huurfiets of merchandise), zodat deze uw bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren (onder meer door contact met u op te nemen).  

d. Als wij denken dat dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om onszelf, onze Producent of derden te beschermen. 
Voor zover wettelijk is toegestaan kunnen wij op verzoek van een overheidsinstelling of een andere daartoe bevoegde instantie of organisatie ook gegevens delen om onze rechten of die van een Producent of een derde te beschermen of af te dwingen of voor het opsporen en voorkomen van fraude (met inbegrip van fraude met creditcards en fraude waarvan wij denken dat deze heeft plaatsgevonden tijdens een loterij of actie of op een evenement) en andere misdaden.  

We maken gebruik van standaardveiligheidsmaatregelen. Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. De door ons gebruikte standaardveiligheidsmaatregelen hangen af van de aard van de verzamelde gegevens. Bedenk wel dat het internet niet 100% veilig is. We kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze sites volledig veilig is. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet. Hiertoe behoort ook het niet delen van uw wachtwoorden. 

Mocht u nog vragen of klachten hebben of een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren willen ontvangen, neem dan  contact met ons op Indien u vragen of klachten hebt over deze policy of over uw privacy of als u een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren wilt ontvangen, neem dan contact op. 

Om door u verstrekte gegevens te corrigeren, te wijzigen of bij te werken, of om een toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken, kunt u een email sturen naar info@ZuidoostFriesland.nl