Ga naar inhoud
MAP

Kerkhof met Klokkenstoel

Fochteloo

Op het algemene informatiepaneel hiernaast vindt u informatie over het voormalige kerkje en de klokken in de klokkenstoel. De klokkenstoel vormt met de klokken een rijksmonument. Op het hoogste gedeelte van dit kerkhof stond het kerkje waarvan de...

Op het algemene informatiepaneel hiernaast vindt u informatie over het voormalige kerkje en de klokken in de klokkenstoel. De klokkenstoel vormt met de klokken een rijksmonument. Op het hoogste gedeelte van dit kerkhof stond het kerkje waarvan de contouren zijn gemarkeerd. Het is nu bestemd voor het verstrooien van as.

Van de grafmonumenten die rondom het kerkje stonden zijn er nu nog ruim vijftig over, allemaal van ná de afbraak van de kerk. Vanaf de straat gezien hebben er, met name in het zuidoostelijke deel, tot halverwege de 20e eeuw nog houten kruizen en palen als grafmonumenten gestaan.

Verhalen over personen die hier begraven liggen kunt u vinden op de website van de Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde & Fochteloo: www.sbof.nl/verhaal. Eén ervan wordt hier uitgelicht: Jolle Ruurds Douwenga. Douwenga was 30 jaar hoofd van de school hier in Fochteloo. Hij verwierf faam doordat hij zorgde voor nieuwbouw van de school (1886) en was een der oprichters van een klein boterfabriekje (1895). Gezien de grafjes van zijn kinderen hier achteraan, was er veel narigheid in het gezin Douwenga.

Dit kerkhof wordt eenmaal per jaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Dit bevordert de diversiteit aan flora en fauna. Planten die hier voorkomen zijn bijv.: muizenoor, kruipend walstro, blauwe knoop, paardenbloem (meer dan 120 soorten insecten gebruiken deze plant), tijmereprijs, brunel (een oude narcissoort), kruipganzerik. En ook de blauwe knoop, die bloeit van augustus t/m september, is een eldorado voor diverse soorten bijen, wespen, hommels, zweefvliegen, vlinders en dergelijke. Waargenomen vlindersoorten zijn o.a.: atalanta, bont zandoogje, citroenvlinder, dagpauwoog, icarusblauwtje, klein geaderd witje en kleine vos.

Om het kerkhof ligt een soort boswal met eiken, elzen (geliefd bij putters en sijsjes), hulst en hazelaar. In deze wal staan o.a. lelietjes der dalen, salomonszegel, kamperfoelie en bramen.

Het kerkhof en de tegenoverliggende begraafplaats worden regelmatig bezocht door dassen die op zoek zijn naar wormen, emelten en engerlingen.

Hier vind je Kerkhof met Klokkenstoel

Zuideinde
Fochteloo
Plan je route

Toon resultaten