Ga naar inhoud
MAP

Kerkjes in Zuidoost Friesland

Het grootste aantal kerken per inwoner vind je in Friesland, blijkt uit onderzoek van Dagblad Trouw. In bijna ieder dorpje - hoe klein ook - vind je minimaal één kerk. Nu kerken steeds minder gebruikt worden voor hetgeen ze oorspronkelijk voor gebouwd zijn, krijgen veel kerkjes in Friesland een nieuwe bestemming. De Friezen vinden het belangrijk dat hun kerkjes onderdeel van de gemeenschap blijven.

1 op 1000

Kerk Wolvega terp

Friesland telt één kerk op elke duizend inwoners. De provincie heeft hiermee de hoogste kerkdichtheid. Friesland telt veel kleine dorpjes heeft, die allemaal minstens één eigen kerk hebben. 

Pelgrimspaden

Pelgrimspaden Beetsterzwaag brug water

Hou je van wandelen? Wist je dat er heel wat Pelgrimspaden door Friesland lopen? Ze leiden je van de ene kerk naar het andere (voormalige) klooster over oude wegen.

Heilige Nachten

Heilige Nachten Kerk raam

Misschien heb je er wel eens van gehoord: logeren in een kerk. Het pop-up concept 'Heilige Nachten' maakt het mogelijk om een nachtje helemaal alleen in een échte kerk te logeren. In Zuidoost Friesland kun je vanaf 1 juli in de kerk van Peperga logeren! 

Tinco's kapelletje

Tinco's kapelletje

Op het kerkhof bij de Katholieke kerk van Wolvega vind je de kapel boven de grafkelder van jonkheer Tinco Lycklama à Nijeholt en zijn vrouw. De kapel is een replica van een houten versie die hij op de wereldtentoonstelling in 1878 in Parijs had gekocht. Tinco was altijd op zoek naar avontuur. Zo trok hij te voet en te paard door het Midden-Oosten.

Klokkenstoel

Klokkenstoel Klokkenstoel Spanga

Op sommige plekken in Zuidoost Friesland, zijn bouwvallige kerkjes ooit vervangen door klokkentorens. Bijvoorbeeld buiten het dorpje Spanga vind je zo'n monumentaal houten bouwwerk. Middenin het houten geraamte hangt een kerkklok die geluid wordt in geval van begrafenissen.    

Nieuwe bestemming

Nieuwe bestemming Kerk Olterterp

Wat kun je allemaal doen met een kerk? In Friesland is een derde van de herbestemde kerken omgebouwd tot woning. Daarnaast zijn er kerkjes die zijn omgebouw tot galerie, restaurant of dorpshuis. Zo is de Sint-Hippolytuskerk van Olterterp een populaire trouwlocatie geworden.   

Snertkerk

Snertkerk Houten Himeltsje Nij Beets

In Nij Beets kun je het verhaal horen over dominee Guillaume van der Brugghen. In 1892 liet hij een kerkje voor de arme arbeiders uit het veen bouwen; met een bord snert lokte hij ze er naar toe. Het Houten Himeltsje is te vinden in openluchtmuseum It Damshûs. 

Lege kerken

Laat de kerk in het midden.
Laat de verhalen niet verloren gaan.
Warmhartigheid is belangrijk,
Laat de toren in het midden.

Gedicht van Aad van der Klaauw

Galerie kerk

Galerie kerk Galerie Mildam kerkje

In het dorpje Mildam, is het plaatselijke kerkje omgedoopt tot galerie door het Kunst Kollektief, dat bestaat uit 7 kunstenaars die hier exposeren. 

Dodo

Dodo Bos magic

Dodo van Haske was een monnik die in de middeleeuwen een klooster in Haskerdijken stichtte. Nu staat daar alleen nog een kapelle van overeind, waar vier keer per jaar vespers worden gehouden. Hoewel Dodo maar 5 jaar in Haskerdijken verbleef, is zijn invloed enorm groot geweest. Hij beschikte over speciale gaven om mensen te genezen.