Ga naar inhoud
MAP

Projectruimte-Hoofdstraat 17

Beetsterzwaag

Dit Rijksmonument is gebouwd in 1837 als huis van de grietenij van Opsterland. De grietman was in die tijd de burgemeester. Na 1851 in gebruik als gemeentehuis. Nu in gebruik als Projectruimte-Hoofdstraat 17 van beeldhouwster Eja Siepman van de Berg.

In 1837-1838 is dit blokvormige pand gebouwd als Grietenijhuis van Opsterland – na 1850 Raadhuis geheten. De grietman was in die tijd de burgemeester. Het huis is gebouwd in de voormalige boomgaard van Huize Lyndenstein, ter vervanging van het oude ‘Rechthuis’ dat iets westelijker stond. Tot 1923 gaf het gebouw tevens onderdak aan het kantongerecht. In 1909 is het pand verbouwd, waarbij de kap werd verhoogd en het kenmerkende timpaan verdween. Karakteristiek voor dit pand zijn de acht- en zesruitsvensters met blinden. Na de ingebruikneming van een nieuw gemeentehuis in 1977 werden in dit gebouw de bibliotheek en het Onderwijskundig Adviesbureau gehuisvest. Tegenwoordig is het in gebruik als Projectruimte-Hoofdstraat 17 van beeldhouwster Eja Siepman van den Berg.  Het pand is een rijksmonument. Meer info op de website: https://www.projectruimte-hoofdstraat17.com/

Afstand tot jouw locatie:

Hier vind je Projectruimte-Hoofdstraat 17

Hoofdstraat 17
9244 CL Beetsterzwaag
Plan je route

vanaf jouw locatie

Toon resultaten