Swalkroute De Hoeve

7 uren (35,0 km)

De Hoeve is een dorpje met 430 inwoners en 140 woningen. Vanaf de 16e eeuw zijn er enkele hoeven op hoogtes in de glooiende heide gesticht. Pa…

Lees verder

De Hoeve is een dorpje met 430 inwoners en 140 woningen. Vanaf de 16e eeuw zijn er enkele hoeven op hoogtes in de glooiende heide gesticht. Pas in de 19e en 20e eeuw wordt steeds meer woeste grond ontgonnen, kwamen er meer woningen en kon men van een echt dorp spreken. Door de ruilverkaveling rond 1965 zijn veel van kleine boerenbedrijfjes verdwenen. Ook na de ontginning en ruilverkaveling is de glooiing in het landschap van De Hoeve nog goed zichtbaar, vooral wanneer je over de Jokweg en de Oude Jokweg rijdt. De Jokweg is een eeuwenoude verbinding over een zandhoogte van en naar Friesland. Jokweg betekent dat een wagen met een span ossen (juk) erover heen kon. Belangrijkere verkeerswegen waren vroeger de Linde en de Noordwoldervaart; via deze vaarroutes werd onder andere turf vervoerd. Van oudsher is het land verdeeld in lange percelen die van de Noordwolderweg in het zuiden tot de Linde lopen. Mede hierdoor is er een afwisselend coulisselandschap met boomwallen ontstaan.

Lees minder

Dit ga je zien

Startpunt: Jokweg 14 (P-plaats)
8394 VL De Hoeve
Eindpunt: Jokweg 14 (P-plaats)
De Hoeve