Ga naar inhoud
MAP

Swalkroute Oldelamer

4 uur (40,0 km)

Op een afstand van ongeveer 3 km ten westen van Wolvega ligt Oldelamer. Het is een uitgestrekt dorp met een kleine kern. Door de vervening is er ten noordwesten van Oldelamer een waterrijk natuurgebied ontstaan, de polder Brandemeer. De laatste jaren is er door de natuurorganisaties en overheid nog meer veen afgegraven, waardoor een aaneengesloten watergebied is ontstaan. Een deel van de fietsroute door het natuurreservaat Rottige Meenthe volgt het Voetpad dat ongeveer parallel loopt aan de doorgaande weg naar Munnekeburen en de Pieter Stuyvesantweg.

Het Voetpad is een ontginningsas van waaruit het land werd…

Op een afstand van ongeveer 3 km ten westen van Wolvega ligt Oldelamer. Het is een uitgestrekt dorp met een kleine kern. Door de vervening is er ten noordwesten van Oldelamer een waterrijk natuurgebied ontstaan, de polder Brandemeer. De laatste jaren is er door de natuurorganisaties en overheid nog meer veen afgegraven, waardoor een aaneengesloten watergebied is ontstaan. Een deel van de fietsroute door het natuurreservaat Rottige Meenthe volgt het Voetpad dat ongeveer parallel loopt aan de doorgaande weg naar Munnekeburen en de Pieter Stuyvesantweg.

Het Voetpad is een ontginningsas van waaruit het land werd ontgonnen middels het recht van opstrek. Zo ontstonden reeksen van dorpen: Scherpenzeel, Munnekeburen, Oldelamer enerzijds en Nijetrijne, Oldetrijne en Sonnega anderzijds. Het water De Scheene vormde een scheiding tussen beide ontginningsreeksen: de naam Scheene betekent “scheiding”. Het hoogtepunt van de vervening t.b.v. de turfwinning lag hier in de tweede helft van de vorige eeuw en in het begin van deze eeuw. Tijdens de fietstocht kunt u zien dat door de vervening petgaten en legakkers zijn ontstaan. In de petgaten zijn zich waterplanten gaan vestigen. In de winter sterven deze planten af en zakken naar de bodem.

Na verloop van tijd worden de petgaten steeds ondieper. In de ondiepe gedeelten gaat riet groeien dat in de winter wordt gesneden. Na vele jaren zal de rietbodem steeds hoger komen te liggen en te droog worden voor maximale rietgroei. Wordt er overgeschakeld op zomermaaibeheer, dan verdwijnt het laatste riet en ontstaan er schrale bloemrijke hooilanden. Indien er in het geheel niet wordt gemaaid, dan ontstaat er moerasbos van els en berk. Dit proces speelde zich de laatste honderd jaar in de Rottige Meenthe af en gaat nog steeds door. Doordat delen van het gebied in verschillende fases van verlanding verkeren, zijn er veel verschillende biotopen aanwezig die voor een groot aantal soorten dieren zeer aantrekkelijk zijn. De Rottige Meenthe geeft de fietser een goede indruk van de vervening en de gevolgen hiervan.

Dit ga je zien

Startpunt: Hoofdweg 56
8486 GD Oldelamer
Eindpunt: Hoofdweg 56
8486 GD Oldelamer