Ga naar inhoud
MAP

Historische straatnamen

Appelscha

U staat bij de voormalige kleuterschool. In 1956 kwam er een wet die het kleuteronderwijs en de subsidiëring daarvan regelde. In 1985 kwam de Wet op het Basisonderwijs waardoor de kleuterscholen werden samengevoegd met de lagere scholen. Sinds die...

U staat bij de voormalige kleuterschool. In 1956 kwam er een wet die het kleuteronderwijs en de subsidiëring daarvan regelde. In 1985 kwam de Wet op het Basisonderwijs waardoor de kleuterscholen werden samengevoegd met de lagere scholen. Sinds die tijd werden de kleuters zoveel mogelijk on-dergebracht in de gebouwen waar ook de lagere scho-len waren gehuisvest.
De dokterspraktijk aan de Vaart ZZ maakte gebruik van de leegstand en verhuisde naar dit gebouw.

Straatnamen
In deze wijk hebben de straten een naam gekregen, ontleend aan de rijke historie van Appelscha:

● Alle Wijtzesweg
Deze lange straat, parallel lopend aan de Vaart, is genoemd naar Alle Wytzes van der Sluis (zie foto, 1813–1900). Wanneer in 1827 voor de eerste keer veen te Appelscha wordt verkocht, behoort ook vader Wytze Alles (1783–1847) tot de kopers. Zoon Alle Wytzes wordt hier ter plaatse de grote vervener. “Het is eene quaestie van vraag en aanbod”, antwoordde veenbaas Alle Wytzes van der Sluis tegenover een parlementaire commissie op de vraag naar de welstand (en beloning) van de veenarbeider (object 24).

● Maadsingel
De vroegere gemeenschappelijke hooilanden werden de “maden” genoemd. De uitgang -singel duidt op laantje, alleen hier niet herkenbaar als zodanig en al helemaal niet door de maden.

● De Garve
Een garve is een samengebonden bundel graanhalmen.

● De Slegge
Hier een ondiepe bovenloop van het vroegere watertje de Riemsloot, dat zomers droog stond.

● Maurits van Eppelaan
Deze straat is in de verste verte geen laan, maar wel genoemd naar de Scheper van weleer (object 25).

● De Marsschen
Marsschen zijn lager gelegen stukken drassig land.

● Riemsoord
De Riemsloot was een watertje ten noorden van Appelscha en ontsproot, net als het Groot Diep, in de Maden. Riemsoord is daarvan afgeleid.

Afstand tot jouw locatie:

Hier vind je Historische straatnamen

Alle Wijtzesweg 23
Appelscha
Plan je route

vanaf jouw locatie

Toon resultaten