Ga naar inhoud
MAP

De Linde

Spanga

De Linde is een prachtig rivier in Zuid-Friesland. Deze rivier loopt van het dorpje Tronde tot Kuinre. De rivier vormt een provinciegrens tussen Friesland en Overijssel, waar je langs het water heerlijk kunt gaan wandelen en fietsen.

Tot op de dag van vandaag is er nog steeds een groot mysterie rondom de naam 'Linde'. De naam kan 'Lind' betekenen, in het Keltisch betekent dit 'water'. De naam 'Linde' kan ook in Hoogduits 'zacht' betekenen. 

De rivier vormt aan de bovenloop een gemeentegrens tussen Oost- en Weststellingwerf, en de benedenloop de provinciegrens tussen Friesland en Overijssel. Deze rivier is buitengewoon omdat het door een gletsjertong is gevormd. Vervolgens is de rivier begroeid met hoogveen en tussen 1922 en 1927 gekanaliseerd. Door al het kanaliseren gingen alle grote delen van het beekdal verloren. Dit had grote gevolgen voor de natuur en de leefbaarheid van het landelijk gebied. 

Als je langs de 'Linde verder doorloopt, dan kom je uiteindelijk bij de Lindevallei uit. Hier vind je elzenbroekbos, dit zijn bossen van zwarte elzen die alleen groeien in laagveengebied en beekdalen. In dit gebied is de boomgroei verder toegenomen. Dit komt onder meer door verdroging en het verlanden van petgaten. De Lindevallei is een leefbaar natuurgebied dat omringd wordt door waterviolier, de grote boterbloem en kransvederkruid. Dit gebied is ook bekend om de vele libellensoorten. 

Afstand tot jouw locatie:

Hier vind je De Linde

Marktweg
Spanga
Plan je route

vanaf jouw locatie

Toon resultaten