Ga naar inhoud
MAP

De Knolle en de Geitenmeijerij

Fochteloo

In 1622 werd de buurtschap vermeld als “Knolle” en in 1664 als “Cnolle”. De plaatsnaam zou afgeleid zijn van de “knol”, benaming voor “zandheuvelrugje” of "uitpunt van een dijk". In de Schotanusatlas van 1718 is, achter Noordeinde 28 en ten noorden van...

In 1622 werd de buurtschap vermeld als “Knolle” en in 1664 als “Cnolle”. De plaatsnaam zou afgeleid zijn van de “knol”, benaming voor “zandheuvelrugje” of "uitpunt van een dijk". In de Schotanusatlas van 1718 is, achter Noordeinde 28 en ten noorden van de Helomaweg, sprake van bewoning op een knolle.

In diezelfde tijd bestond het verderop gelegen Weperen ook uit enkele boerderijtjes. In 1861 worden ze samen als “Weper en Knol” aangegeven. De Knolle vormde dus van oudsher een soort van eenheid met de nabij gelegen buurtschap Weper. Zeker in vroeger tijden, toen hier het noordwestelijke toegangspad van Fochteloo naar Oosterwolde over De Knolle en bovenlangs de Weper(en) liep. Het toegangspad was niet meer dan een onverhard karrenspoor. Pas in 1920 werd het Noordeinde en de Knolle verhard. Hoewel de Knolle officieel onder Oosterwolde valt met postcode 8431, ligt het dichter bij Fochteloo. Het ligt op de as Zuideinde-Noordeinde. De Knolle wordt daarom ook regelmatig tot Fochteloo gerekend, zeker voor wat betreft het sociale en maatschappelijke leven.
In de gevel van een oud boerderijtje uit 1715 zat een als ijzeren (witte) knol met (zwart) loof gesmeed muuranker. Die is bij de sloop van dat kot bewaard gebleven en hangt nu ter versiering aan de gevel van B&B ‘Op De Knolle’, De Knolle nr. 4.

De Geitenmeijerij

Fochteloo staat bekend om de aanwezige zorgboerderijen. Hiervoor u ziet u de Zorg- en logeerboerderij De Geitenmeijerij met boerderijwinkel. Zij biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking, een psychiatrische aandoening, enz. De hulp is kleinschalig en persoonlijk. Vanuit christelijke beginselen vindt men hier, dat eenieder recht heeft op een eigen plekje in de samenleving. Elke middag is er opvang voor kinderen die niet op een reguliere BSO terecht kunnen.
De Geitenmeijerij is lid van de Community Fochteloo. Enkele cliënten van De Geitenmeijerij zorgen met veel plezier voor het onderhoud van de twee werkkampen Ybenheer en Oranje, iets verderop gelegen. Zo kunnen zij participeren in de samenleving.

Afstand tot jouw locatie:

Hier vind je De Knolle en de Geitenmeijerij

Noordeinde 27
Fochteloo
Plan je route

vanaf jouw locatie

Toon resultaten