Ga naar inhoud
MAP

Kunstpunt Friesgoed en Werkplaats Mader

Nijeberkoop

In het kleinste dorp van Ooststellingwerf ligt aan de oude Binnenweg van Nijeberkoop, nu Bovenweg (N-351), de werkplaats van Hein Mader.

In het kleinste dorp van Ooststellingwerf ligt aan de oude Binnenweg van Nijeberkoop, nu Bovenweg (N-351), de werkplaats van Hein Mader.

In de Boerderij van Veebedrijf Brouwer is een atelier ingericht waar verschillende beelden staan opgesteld. Ook de beelden waaraan nog gewerkt moet worden en gereedschappen, om zo een impressie te krijgen van hoe de kunstenaar Hein Mader bezig was. Foto’s en films illustreren die werkzaamheden van ‘de baas’. De ambachtelijkheid en technieken om de verschillende sculpturen te kunnen maken ontstonden tijdens Maders lange en veelzijdige voorgeschiedenis. Zijn vader was een meubelmaker en hij kwam Gustav Resatz tegen, die was houtsnijder van kerkelijke kunst bij wie Mader de eerste beginselen leerde. In Zwitserland was hij modellenmaker voor een gieterij. Vervolgens voer hij als scheepstimmerman naar Zuid-Amerika en vestigde zich in Venezuela, waar hij tractoren en landbouwmachines ging repareren.

Voor de liefde kwam hij in Amsterdam. Hij specialiseerde zich met zijn achtergrond van houtsnijder en timmerman in het moeilijke werk en trok er de aandacht mee van de Rijksacademie.

De Rijksacademie gaf hem de opdracht in het Van Nispenhuis een werkplaats in te richten, waar toekomstige beeldhouwers en andere kunstenaars vertrouwd gemaakt konden worden met het ambachtelijke: “Zij moesten een bredere, technische basis krijgen. Ik ben me toen zelf ook meer met kunst gaan bezighouden, deels uit onvrede over wat ik toen aan kunst zag. Ik vond het allemaal zo pessimistisch, zo negatief. Het protest drukte zich meer en meer uit in lege dingen” aldus Mader.

De werkplaats is passend in de traditie van dit streekdorp, waar noeste arbeid onderdeel is van de agrarische cultuur. Het dorp bestaat grotendeels uit verschillende boerderijen die oorspronkelijk langs lange doorgaande wegen gelegen haaks op de verkaveling staan. In Nijeberkoop had je drie opeenvolgende en parallel aan elkaar gelegen wegen: de Buitenweg, Het Karkepad of Lijkweg en vervolgens dus de Binnenweg (nu Bovenweg). Het Karkepad lag precies tussen de Binnen- en Buitenweg in.

Precies op deze hoogte vind je ook nu nog het prachtige kerkhofje van Nijeberkoop. Het ligt geheel verscholen in het bos en tot in de negentiende eeuw heeft hier een kerkje gestaan. Nu staat er alleen nog een houten klokkenstoel.

In het oude woonhuis van de kleine boerderij en een gedeelte van de oude stal is nu een creatieve brûsplak, die ruimte biedt aan mensen met originele en bruikbare kunst, initiatieven en producten. Alle producten en kunst zijn met aandacht gemaakt. Kunst over onderwerpen als klimaatverandering en vervuilende consumptie hoeven geen doembeelden te zijn. Binnen Friesgoed wordt geprobeerd door middel van kunst en producten bewustwording te stimuleren en verbondenheid met elkaar en de omgeving te laten herontdekken. Verschillende binnen beelden en één buitenbeeld van Hein Mader hebben onderkomen gevonden bij het kunstpunt Friesgoed. “Ik ben me met kunst gaan bezighouden uit onvrede over wat ik destijds zag” zei Mader ooit in een interview, hij doelde daarmee op de verkwanseling van de aarde. Een thema dat perfect aansluit bij de collectie van Friesgoed.

U kunt terecht voor de sleutel van de werkplaats als Friesgoed open is!

Woensdag t/m zondag van 14 tot 17 uur en als het hekje openstaat.

Afstand tot jouw locatie:

Hier vind je Kunstpunt Friesgoed en Werkplaats Mader

Bovenweg 3
Nijeberkoop
Plan je route

vanaf jouw locatie

Toon resultaten