Ga naar inhoud
MAP

Beeld Horstlaan

Elsloo

Op de Horstlaan in Elsloo is een beeld van Hein Mader te vinden.

Op zoek naar de naam Horstlaan, waar het beeld staat. De naam blijkt ontleend te zijn aan een langs de Riete liggend perceel dat in het verleden net iets hoger lag dan de moerassige omgeving en daardoor een afwijkende begroeiing kende. In de volksmond heette dat gebied de Horst. De Horst is dus een zogenaamde veldnaam. De naam ‘de Horst’ komt ook voor in het boekje ‘Mien Herinnerings an Else” uit 1996 van Sjoerd Betten. In de vroege middeleeuwen zag het Elsloose landschap er heel anders uit en was het veel natter. Er lagen uitgestrekte veenmoerassen met daartussen in dus iets hogere delen. Het beeld van Mader symboliseert een klein nietszeggende plek die tot het eind van de 18e á 19e eeuw onderdeel uitmaakten van het gebruikslandschap (cultuurlandschap) en die hierna zijn ontkomen aan de grootscheepse ruilverkavelingen en andere ingrepen. Door een actieve buurtvereniging en de mensen erom heen omarmt het beeld de gemeenschap en het verhaal van haar ontstaan.

Elzenbos

Elsloo ontleent haar naam aan de natuurlijke omgeving. Loo betekent bos en de naam Elsloo betekent dus Elzenbos. Elsloo is van oorsprong een agrarisch dorp, dat in de 11e eeuw is ontstaan en langs twee evenwijdig lopende wegen werd gebouwd. Langs de oostelijke weg zijn destijds de meeste boerderijen en huizen gebouwd. Dat is de huidige Hoofdweg. Van de westelijke weg, de zogenaamde Bûtenweg, zijn nog een paar delen over. Vroeger was deze Bûtenweg de verbindingsweg met de andere dorpen. In 1868 is dat veranderd toen van de Hoofdweg door Elsloo de doorlopende weg werd gemaakt.

Lux Mundi

De laatste nieuwe naam voor een straat die door de Gemeente Ooststellingwerf in Elsloo werd toegekend is Kloosterheerd. De Kloosterheerd ontleent, net als de Kloosterweg, zijn naam aan het zogenaamde verdwenen klooster ‘Lux Mundi’ waarover de geleerden nog altijd bekvechten of dat nou wel of niet bestaan heeft. De Kloosterweg is in 1891 aangelegd als zandpad en werd in 1931 verhard. In 1996 zijn ter plaatse opgravingen gedaan, waarbij de restanten van een door een ringgracht omgeven boerenhoeve werden gevonden. De fundamenten van het klooster Lux Mundi, wat ‘’s werelds licht’ betekent, werden echter nooit gevonden. Door het speurwerk naar de fundamenten van het klooster is men wel tot de ontdekking gekomen, dat er in de omgeving meerdere boerderijen moeten hebben gestaan. Ook reed er tot 1965 een tram door het dorp. Het was een stoomtram die reed over een trambaan die achter de boerderijen om langs de huidige Bûtenweg liep. Daar is nu het fietspad tussen Tronde en Elsloo.

Afstand tot jouw locatie:

Hier vind je Beeld Horstlaan

Horstlaan
Elsloo
Plan je route

vanaf jouw locatie

Toon resultaten