Koningsdiep

Het Koningsdiep (It Alddjip)

Ten noorden van deze brug, tevens gehucht Rolbrug, kronkelt het riviertjeĀ De Boorne, ook wel It Alddjip of Koningsdiep genoemd.

Een rivier die zoveel namen heeft, dat moet wel iets bijzonders zijn. Het was een kronkelende waterbedding die tot ver in de middeleeuwen uitmondde in de Middelzee. De rivier drukte door de eeuwen heen een onuitwisbaar stempel op het landschap dat nog altijd wordt gekenmerkt door een afwisseling van akkers, weilanden, venen, moerassen, heidevelden en bossen.

Op de zandruggen ontstonden boerendorpen en voorname landgoederen zoals bij Beetsterzwaag en Bakkeveen. In het beekdal dolven arbeiders het veen en legden de kiem voor veenkoloniale plaatsen. De streek was de bakermat van sociale strijd en bron van emancipatie. Het is een gebied met vele gezichten, rijk aan natuur en cultuur. Een goed bewaard geheim dat om een nadere ontdekking vraagt.

De sc…

Lees verder

Ten noorden van deze brug, tevens gehucht Rolbrug, kronkelt het riviertjeĀ De Boorne, ook wel It Alddjip of Koningsdiep genoemd.

Een rivier die zoveel namen heeft, dat moet wel iets bijzonders zijn. Het was een kronkelende waterbedding die tot ver in de middeleeuwen uitmondde in de Middelzee. De rivier drukte door de eeuwen heen een onuitwisbaar stempel op het landschap dat nog altijd wordt gekenmerkt door een afwisseling van akkers, weilanden, venen, moerassen, heidevelden en bossen.

Op de zandruggen ontstonden boerendorpen en voorname landgoederen zoals bij Beetsterzwaag en Bakkeveen. In het beekdal dolven arbeiders het veen en legden de kiem voor veenkoloniale plaatsen. De streek was de bakermat van sociale strijd en bron van emancipatie. Het is een gebied met vele gezichten, rijk aan natuur en cultuur. Een goed bewaard geheim dat om een nadere ontdekking vraagt.

De schatkamer Koningsdiep zet haar deuren open en nodigt je van harte uit. De omgeving kenmerkt zich door weilanden met boswallen en diverse bossen waar gewandeld kan worden. De Turfroute vaart voor een deel door de vallei rond de rivier.

Er is een prachtige meerdaagse wandeltocht langs het Koningsdiep uitgezet: het Koningspad XL.

Vaar verder over de Turfroute....

Lees minder

Neem alvast een kijkje

In de buurt

Toon resultaten