Ga naar inhoud
MAP

Anjum - Ezumazijl - Klooster Weerd | Bonifatius Kloosterpad: rondje 3

(22.0 km)

Ten zuiden van het dorpje Anjum laat het oude getijdenlandschap zich goed lezen. Boeren en kloosterbroeders legden er rijsdammen aan om het vruchtbare slib vast te houden dat met vloed de bodem van de oerdelta bedekte. Inmiddels is het oude boerenland teruggeven aan de natuur.

Bij Oostmahorn kijk je uit over Nationaal Park Lauwersmeer, een natuurgebied van 5000 hectare met rietvelden, moerassen, broekbossen en verruigd grasland. 

Je wandelt naar het zuiden, naar de sluis Ezumazijl. Al in de middeleeuwen verrees hier een sluis om de waterhoogte in het achterliggende polderland te kunnen reguleren.

Aangrenzend natuurgebied Ezumakeeg is populair onder vogelaars. In dit overgangsgebied tussen water en land zijn altijd veel vogels aanwezig. 

Eenmaal weer landinwaards volg …

Ten zuiden van het dorpje Anjum laat het oude getijdenlandschap zich goed lezen. Boeren en kloosterbroeders legden er rijsdammen aan om het vruchtbare slib vast te houden dat met vloed de bodem van de oerdelta bedekte. Inmiddels is het oude boerenland teruggeven aan de natuur.

Bij Oostmahorn kijk je uit over Nationaal Park Lauwersmeer, een natuurgebied van 5000 hectare met rietvelden, moerassen, broekbossen en verruigd grasland. 

Je wandelt naar het zuiden, naar de sluis Ezumazijl. Al in de middeleeuwen verrees hier een sluis om de waterhoogte in het achterliggende polderland te kunnen reguleren.

Aangrenzend natuurgebied Ezumakeeg is populair onder vogelaars. In dit overgangsgebied tussen water en land zijn altijd veel vogels aanwezig. 

Eenmaal weer landinwaards volg je de kronkelende Nijlânswei, om uiteindelijk in een bocht van de Zuider Ee, een heuveltje in het land te spotten met daarop een boerderij en wat verspreid staande huizen. Dit is de plek van het vroegere nonnenklooster Weerd. Het klooster van de Praemonstratenzers viel onder het Bonifatiusklooster in Dokkum.

Tijdens de zestiende-eeuwse kerkstrijd van protestanten en katholieken werd het klooster geplunderd en in brand gestoken. Van Weerd rest nu niets meer dan een verhoging in het landschap. 

Bestel de wandelgids of het verhalenboek van het Bonifatius Kloosterpad. 

Dit ga je zien

Startpunt: Mûntsebuorren
Anjum
38
1

Michaëlkerk Anjum

Op het hoogste punt van het dorpje Anjum staat deze eenbeukige kerk, gewijd aan Sint-Michaël. Al bijna duizend jaar fungeert deze kerk als middelpunt in het gemeenschapsleven.

Michaëlkerk Anjum Kerk Anjum
2

Molenmuseum De Eendragt

Molenmuseum 'De Eendracht' is gevestigd in een koren- pelmolen en herbergt zes zolders kijkgenot. Op de begane grond bevindt zich een winkeltje en een gerestaureerde Kromhout middeldruk moter 40 pk. uit 1920. U vindt een wisselende expositie op de ee...

Meer weten

Molenmuseum De Eendragt
44
98
37
52
62
3

Lauwersmeer - Ezumakeeg-Noord - Kijkheuvel

Veel steltlopers en eenden. Interessante plek.

Lauwersmeer - Ezumakeeg-Noord - Kijkheuvel
85
97
88
77
49
4

Voormalig klooster Weerd

Ongeveer 1500 meter ten zuiden van het dorpje Morra ligt het terrein, waarop een klooster van vrouwen van de Praemonstratenser orde gestaan heeft. In 1569 plunderden de Watergeuzen dit klooster en staken het in brand.

Voormalig klooster Weerd Kerkramen
63
68
38
Eindpunt: Mûntsebuorren
Anjum

Beschrijving

Startpunt: Mûntsebuorren
Anjum

Op de Mûntsebuorren bij molen De Eendracht van knooppunt 38 rechtsaf Terpsterwei naar knoopunt 44 - 98 - 37 - 52 - 62 - 85 - 97 - 88 -77 - 49 -  63 - 68 - 38

Voorbij klooster Weerd eind Kleasterwei rechtsaf Keechsdyk, na Welgegelegen rechtsaf Headamsterwei, linksaf Lange Moersdijk, rechtsaf Bartenswei terug naar Anjum.

Eindpunt: Mûntsebuorren
Anjum
 • 38
 • 44
 • 98
 • 37
 • 52
 • 62
 • 85
 • 97
 • 88
 • 77
 • 49
 • 63
 • 68
 • 38