Ga naar inhoud
MAP

Wandelroute XL Nationaal Park De Alde Feanen

(21.0 km)

Tijdens deze route maak je kennis met de veelzijdigheid van Nationaal Park De Alde Feanen. Je loopt langs vaarten en petgaten (waar vroeger veen is uitgegraven) en open water. Maar ook langs uitgestrekte rietvelden en besloten moerasbossen. Ook kun je onderweg genieten van weidse uitzichten over de Friese weilanden in de vele uitkijktorens en vogelkijkhutten. Een verrekijker komt goed van pas!

Vanaf het voormalige bezoekerscentrum (Kaoidyk 8a) loop je via de Koaidyk naar knooppunt 80. Al gauw loop je via een onverhard pad de Lytse Mear in en kom je de eerste vogelkijkhut tegen.

Als je vanaf knooppunt 91 een paar honderd meter naar links loopt tref je de vogelkijkhut van de Jan Durkspolder. Hier zijn jaarrond bijzondere vogels te zien. Zo broedt er een kolonie lepelaars aan de overkant van het water.

Via verhard…

Tijdens deze route maak je kennis met de veelzijdigheid van Nationaal Park De Alde Feanen. Je loopt langs vaarten en petgaten (waar vroeger veen is uitgegraven) en open water. Maar ook langs uitgestrekte rietvelden en besloten moerasbossen. Ook kun je onderweg genieten van weidse uitzichten over de Friese weilanden in de vele uitkijktorens en vogelkijkhutten. Een verrekijker komt goed van pas!

Vanaf het voormalige bezoekerscentrum (Kaoidyk 8a) loop je via de Koaidyk naar knooppunt 80. Al gauw loop je via een onverhard pad de Lytse Mear in en kom je de eerste vogelkijkhut tegen.

Als je vanaf knooppunt 91 een paar honderd meter naar links loopt tref je de vogelkijkhut van de Jan Durkspolder. Hier zijn jaarrond bijzondere vogels te zien. Zo broedt er een kolonie lepelaars aan de overkant van het water.

Via verharde wegen en schelpenpaden kun je vervolgens genieten van weidse uitzichten. Met een beetje geluk spot je zelfs een haas of een ree. Tot slot loop je door ‘It Wikelslân’, waar je jaarrond vele vogels ziet en hoort. 

Na knooppunt 53 pak je het pontje ‘Hin en Wer’ terug naar het bezoekerscentrum.
(Let op! Het pontje vaart ’s winters niet. Kijk voor actuele ponttijden op www.de8vangrou.nl/vaartijden).

Dit ga je zien

Startpunt: Koaidyk 8 a
9264 TP Eernewoude
80
1

Alde Feanen - Westersanning - Vogelkijkhut

Aan de oostkant van de Alde Feanen, een uitgestrekt laagveengebied.

Alde Feanen - Westersanning - Vogelkijkhut
2

Jan Durkspolder

De Jan Durkspolder is onderdeel van Nationaal Park De Alde Feanen. Dit gebied is een paradijs voor allerlei soorten foeragerende- en pleisterende vogels. 

Jan Durkspolder Jan Durkspolder vogelkijkhut
91
3

Alde Feanen - Jan Durkspolder - Vogelkijkhut

Ondiep water en plasdras, een trekpleister voor veel vogelsoorten.

Alde Feanen - Jan Durkspolder - Vogelkijkhut
85
4

Alde Feanen - Romsicht - Uitkijktoren

13 meter hoge uitkijktoren in de Alde Feanen

Alde Feanen - Romsicht - Uitkijktoren
20
95
93
83
88
45
33
38
53
64
58
67
41
5

It Wikelslân - natuurgebied in NP Alde Feanen

Wandelen in een moerasbos? Dan start hier je ontdekkingstocht. Een 3 of 5 kilometer lange wandeling door dit bijzondere gebied dat onderdeel is van het Nationaal Park Alde Feanen.

It Wikelslân - natuurgebied in NP Alde Feanen
52
46
71
78
63
6

Alde Feanen - Ierdige Mar - Vogelkijkhut

Aan de Ierdige Mar, onderdeel van een groot laagveenmoeras.

Alde Feanen - Ierdige Mar - Vogelkijkhut
31
72
7

Alde Feanen - Earnesleat - Uitkijktoren

Dit grote laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U...

Alde Feanen - Earnesleat - Uitkijktoren
43
65
8

Alde Feanen - Reid om 'e Krite - Vogelkijkhut

Uitzicht op een plas en uitgestrekte rietvelden.

Alde Feanen - Reid om 'e Krite - Vogelkijkhut
35
54
74
45
53
9

Veerpont Hin en Wer (Eernewoude)

Veerpont Hin en Wer (Eernewoude) Aan de ene kant van de pont staat Hin en Wer (Fries), aan de andere Heen en Weer
Eindpunt: Koaidyk 8 a
9264 TP Eernewoude
 • 80
 • 91
 • 85
 • 20
 • 95
 • 93
 • 83
 • 88
 • 45
 • 33
 • 38
 • 53
 • 64
 • 58
 • 67
 • 41
 • 52
 • 46
 • 71
 • 78
 • 63
 • 31
 • 72
 • 43
 • 65
 • 35
 • 54
 • 74
 • 45
 • 53