Ga naar inhoud
MAP

Tjalleberd

Natuurgebied De Deelen

Het natuurgebied De Deelen is wat we noemen een typisch veengebied en kent verschillende landschappen. Het gebied is rijk aan water, riet, moerasbosjes en graslanden in het afgegraven veen. Het geheel is begroeid met lage boomwallen en grassen.

In De Deelen vind je heel wat sporen uit het verleden. Vanaf de middeleeuwen is dit gebied ontstaan door turfwinning en het klaarmaken van landbouwgrond. Uit opgravingen in het gebied is gebleken dat het vroeger een drukte van belang moet zijn geweest in dit gebied. 

Tegenwoordig is De Deelen een beschermd natuurgebied. Hier komen jaarlijks duizenden eenden en ganzen in de herfst en in de winter. Andere bijzondere vogelsoorten die hier gespot zijn zijn de zwarte stern, purperreiger en de bruine kiekendief.  

In natuurgebied De Deelen is een vogelkijkhut genaam de Turfhut, van waar je perfect vogels kunt spotten.

De Deelen is het hele jaar toegankelijk en honden zijn welkom, mits ze aangelijnd zijn. 

Lees meer