Ga naar inhoud
MAP

Feanwâlden-Garyp | Bonifatius Kloosterpad: etappe 2

(16.5 km)

Makkelijk navigeren? Download de route in de gratis navigatieapp Komoot

Dat de kloosters een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het Friese landschap, merk je tijdens het wandelen van deze tweede etappe van het Bonifatius Kloosterpad.

De monniken zorgden ervoor dat polders werden drooggelegd zodat er nieuw land ontstond. Samen met omliggende grieternijen gingen de kloosters de strijd aan tegen opdringend water en hielpen ze bij de aanleg van vaarwegen. Dit oude waterschapsverbond werd de Leppa genoemd. 

Tijdens deze etappe wandel je door zo'n polder: de Soestpolder. In Burgum zie je de monumentale Kruiskerk voor je opdoemen, de abdijkerk van de Reguliere Kanunniken die in Burgum ooit het Barraconvent stichten. Helaas is er van dit klooster niets meer over... Je neemt de burg over het Princes Margrietkanaal en eindigt in Garyp, een oud dorp gelegen op een zandkop in het veen.

Wi…

Makkelijk navigeren? Download de route in de gratis navigatieapp Komoot

Dat de kloosters een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het Friese landschap, merk je tijdens het wandelen van deze tweede etappe van het Bonifatius Kloosterpad.

De monniken zorgden ervoor dat polders werden drooggelegd zodat er nieuw land ontstond. Samen met omliggende grieternijen gingen de kloosters de strijd aan tegen opdringend water en hielpen ze bij de aanleg van vaarwegen. Dit oude waterschapsverbond werd de Leppa genoemd. 

Tijdens deze etappe wandel je door zo'n polder: de Soestpolder. In Burgum zie je de monumentale Kruiskerk voor je opdoemen, de abdijkerk van de Reguliere Kanunniken die in Burgum ooit het Barraconvent stichten. Helaas is er van dit klooster niets meer over... Je neemt de burg over het Princes Margrietkanaal en eindigt in Garyp, een oud dorp gelegen op een zandkop in het veen.

Wil je meer te weten komen over de Leppa of het Barraconvent? Bestel dan de wandelgids of het verhalenboek van het Bonifatius Kloosterpad. 

Let op: honden zijn niet toegestaan op het traject tussen knooppunt 34-22-28, langs de Burgumermar.

Dit ga je zien

Startpunt: Oastein 1
9269 SB Feanwâlden
1

Cultuureel Historisch Centrum De Schierstins

Unieke kasteeltoren in Feanwâlden: de enige Middeleeuwse, vrijstaande verdedigingstoren ten noorden en oosten van De IJssel.

Cultuureel Historisch Centrum De Schierstins De Schierstins
86
75
61
78
59
52
41
47
21
2

Soestpolder

De hooilanden zijn een prachtig reservaat voor weidevogels. In het overige deel komen water- en moerasvogels voor zoals de roerdomp, baardman en grote zilverreiger.

Soestpolder Meer Burgum natuur
28
22
3

Kruiskerk Burgum

De Hervormde kerk van Burgum is in de 13e eeuw door de Reguliere Kanunniken in gebruik genomen als abdijkkerk. De romanogotische parochiekerk hoorde bij het naastgelegen Bergklooster.

Kruiskerk Burgum Kruiskerk Burgum
34
53
58
52
57
33
14
37
31
Eindpunt: Tsjerkepaed 13
9263 PS Garyp

Beschrijving

Startpunt: Oastein 1
9269 SB Feanwâlden

Van Feanwâlden (86) doorlopen naar knoopunten 75 - 61 - 78 - 59 - 52 - 41).

Einde Oostersingel rechtsaf naar Rijksstraatweg en linksaf naar Zomerweg (47), linksaf naar Miensker (zandpad).

(21) Pad door de Soestpolder om waterplas heen (28) en aan einde rechtsaf overstap, vervolgens pad volgen door polder.

Ter hoogte van gaslocatie (22) rechtsaf en op Nieuwstad linksaf (34) naar Kruiskerk (53). Door Schoolstraat (58), linksaf Lagerweg, einde rechtsaf vervolgens linksaf na gemeentehuis (52) brug over Prinses Margrietkanaal, daarna linksaf en talud af naar fietspad onder brug door, na bocht rechtsaf (57) en vervolgens 33 naar 14 - 37 - 31.

Op Unicumplein rechtsaf Tsjerkepaad, vervolgens linksaf over Lytse Buorren terug naar centrum.

Eindpunt: Tsjerkepaed 13
9263 PS Garyp
 • 86
 • 75
 • 61
 • 78
 • 59
 • 52
 • 41
 • 47
 • 21
 • 28
 • 22
 • 34
 • 53
 • 58
 • 52
 • 57
 • 33
 • 14
 • 37
 • 31