Ga naar inhoud
MAP

Us Blau Hiem

Appelscha

Dit deel van het Diever Veld, waar de turfwinning en ontginning tot cultuurgrond in de 19e en begin 20e eeuw tot ontwikkeling kwam, werd de “Oude Willem” genoemd. Aan de zandweg van Appelscha naar Smilde was het eindpunt en verzamelplaats van de...

Dit deel van het Diever Veld, waar de turfwinning en ontginning tot cultuurgrond in de 19e en begin 20e eeuw tot ontwikkeling kwam, werd de “Oude Willem” genoemd. Aan de zandweg van Appelscha naar Smilde was het eindpunt en verzamelplaats van de daarvoor gebruikte spoorkarretjes van de Decauvillebaan. Aldaar ook werd het Jongensopvoedingsgesticht in 1924 gehuisvest, bekostigd door de eigenaar Janssen van de Ontginningsmaatschappij De Drie Provinciën. De jonge verwaarloosde bewoners werden therapeutisch en opvoedend tewerk gesteld. Na de opheffing in 1927 stond het gebouw leeg en werd eigendom van Staatsbosbeheer.

JVO

In de jaren ’20 van de 20e eeuw kampeerden hier jongelui. Het waren de leden van de Jeugdbond voor Onthouding (JVO). Hun bestuur keek intussen uit naar een kamphuis. Zo ontdekten ze het leegstaande “jongenshuus” van weleer.

In de huurovereenkomst in 1930 met de Nederlandse Jeugd Herberg Centrale (NJHC) en de JVO als onderhuurder, werd vastgelegd dat het witte huis met het rieten dak voortaan het kamphuis van de JVO was. Het kreeg de naam Ús Blau Hiem.

Ús Blau Hiem

Toezicht werd gehouden door de herbergvader- en moeder. Het doel was jongeren met elkaar in contact te brengen in een harmonieuze en veilige omgeving.

In de oorlogsjaren was het een toevluchtsoord voor kinderen uit Rotterdam en gezinnen die uit Limburg waren geëvacueerd.

Het aantal gasten nam steeds verder af. Gelukkig waren er altijd nog de scholen of verenigingen die behoefte hadden aan een groepsaccommodatie zoals Ús Blau Hiem.

In 1972 kwamen de beginselen van Ús Blau Hiem onder druk te staan. De NJHC omarmde de tijdgeest en besloot “licht alcoholische dranken” in haar jeugdherbergen toe te staan. Na hevige reacties vanuit de JVO, werd Ús Blau Hiem een zelfstandige stichting. De NJHC-vader en -moeder werden “beheerders”. In 1976 werd Ús Blau Hiem gemoderniseerd. Het werd een camping en groepsaccomodatie, maar dan alcoholvrij.

Pas toen Ús Blau Hiem niet meer “blauw” hoefde te blijven, kwam het tot overname. Dat was in 2011. De naam Ús Blau Hiem werd na een grondige verbouwing “Boscamping Appelscha” en begon Ús Hiem zonder Blau een derde leven. In de volksmond heet het nog steeds Ús Blau Hiem.

Afstand tot jouw locatie:

Hier vind je Us Blau Hiem

Oude Willem 3
Appelscha
Plan je route

vanaf jouw locatie

Toon resultaten