Ga naar inhoud
MAP

Route door Elsloo

(35.0 km)

Elsloo is met 650 inwoners, één van de kleinere dorpen uit de gemeente Ooststellingwerf. Van oudsher is het een wegdorp geweest. Tussen twee wegen, de Hoofdweg en de Bûtenweg lagen de weilanden voor het vee. Ten westen hiervan waren de hooilanden die grensden aan de Riete, een zijriviertje van de Linde. Naar het oosten lagen de heidevelden die zorgden voor de plaggen in de potstallen. Tegenwoordig is alleen rond de dorpskern nog iets terug te vinden van deze wegstructuur.

De natte hooilanden zijn vervangen door een polder en de heidev…

Elsloo is met 650 inwoners, één van de kleinere dorpen uit de gemeente Ooststellingwerf. Van oudsher is het een wegdorp geweest. Tussen twee wegen, de Hoofdweg en de Bûtenweg lagen de weilanden voor het vee. Ten westen hiervan waren de hooilanden die grensden aan de Riete, een zijriviertje van de Linde. Naar het oosten lagen de heidevelden die zorgden voor de plaggen in de potstallen. Tegenwoordig is alleen rond de dorpskern nog iets terug te vinden van deze wegstructuur.

De natte hooilanden zijn vervangen door een polder en de heidevelden zijn omgevormd tot de bossen van de boswachterij Appelscha. Tronde heeft een geheel andere ontstaansgeschiedenis: het is een oud esdorp met een brink, waar nu overigens de weg overheen loopt. Ten westen van het dorp kunnen we nog wel de es aantreffen waarop eeuwenlang de boeren hun mest uitreden. Hier ontspringt de Linde, volgens de overlevering door de plassende geit van Bettus van Ties, één van de twee Stellingwerfse rivieren die bij Kuinre in de voormalige Zuiderzee uitmondden.

Ten oosten van de landelijke Peperstraat ligt het natuurgebied de Schaopedobbe, een uitgestoven laagte op een oude dekzandrug met boven op de hoogte het meertje waar vroeger de schapen werden gewassen. Aan de oostkant grenst Elsloo aan het uitgestrekte Drents-Friese wold met o.a. de uitgebreide zandverstuivingen van de Kale Duinen. Naast de rijke natuur heeft Elsloo zelf een onlangs prachtig gerestaureerd kerkje uit 1903 met daarnaast een dubbele klokkenstoel.

Dit ga je zien

Startpunt: Hoofdweg 29
8424 PJ Elsloo
Eindpunt: Hoofdweg 29
8424 PJ 8424 PJ