Ga naar inhoud
MAP

Beeld Hein Mader Molenbosch Oldeberkoop

Oldeberkoop

Het beeld van Hein Mader nodigt de mensen uit voor een wandeling in het Molenbosch van Oldeberkoop.

Het beeld van Hein Mader nodigt de mensen uit voor een wandeling in het Molenbosch van Oldeberkoop. Dit fraaie parkbos is tussen 1820 en 1830 aangelegd in Engelse landschapsstijl. Opdrachtgever was de in Oldeberkoop geboren en getogen J.A. Willinge (1760 – 1839).

Willinge was in het dagelijks leven rechter en heeft als lid van Gedeputeerde Staten van Friesland en als Grietman (burgemeester) van Ooststellingwerf diverse belangrijke functies bekleed. Het bos draagt de naam Molenbosch, vernoemt naar de korenmolen die aan de Molenhoekweg heeft gestaan. Nadat door de aanplant van het bos de molen de wind uit de zeilen werd genomen, is de molen in 1830 afgebroken. De Engelse landschapsstijl kwam in het midden van de 18e eeuw in de mode. Begin 1800 is in Leeuwarden de Prinsentuin in deze stijl aangelegd. De heer Willinge heeft het Molenbosch in dezelfde stijl laten aanleggen. Kenmerkend zijn de slingerpaden, de met elkaar verbonden vijverpartijen, de niveauverschillen en de voorkeur voor inheemse loofbomen zoals de beuk en de eik, met hier en daar taxus en rododendrons voor de kleur.

Naast de genoemde inheemse bomen komen in het Molenbosch ook struiken als hulst, lijsterbes en braam voor. Verder groeien er typische bosplanten, zoals de blauwe bosbes, lelietje-van-dalen, dalkruid en salomonszegel. Deze variatie maakt dat het Molenbosch een grote natuurwaarde heeft. Het bos wordt als wandelgebied gebruikt. Het is niet zeker of het Molenbosch door de bekende tuinarchitect Roodbaard is aangelegd.

De kans is echter groot aangezien het nabijgelegen Koepelbosch in Oldeberkoop in dezelfde tijd wel door Roodbaard is ontworpen en J.A. Willinge voor beide projecten de opdrachtgever was.

In 2003 - 2004 is het bos opgeknapt door Plaatselijk Belang Oldeberkoop en Staatsbosbeheer, waarbij de oude stijl en structuur is gehandhaafd. Achterstallig onderhoud is weggewerkt en er zijn jonge bomen geplant. Tevens zijn de waterpartijen geschoond en zijn nieuwe loopbruggetjes geplaatst.

Het Molenbosch ligt aan de noordwestkant van Oldeberkoop, nabij De Uutwiek. Tijdens Open Stal, de kunstmanifestatie van Oldeberkoop die jaarlijks duizenden bezoekers trekt, wordt in het Molenbosch de verbinding gemaakt naar kunst. Dit bos laat zien dat kunst en natuur goed samen gaan en dat het elkaar kan versterken. Het beeld van Hein Mader vormt een totaal met de omgeving door zijn organische vorm gaat het een verbinding aan met de omgeving

Afstand tot jouw locatie:

Hier vind je Beeld Hein Mader Molenbosch Oldeberkoop

Molenhoek
Oldeberkoop
Plan je route

vanaf jouw locatie

Toon resultaten