Ureterp - Bakkeveen | Koningsdiep XL

(12,3 km)

Ze zijn van respectabele leeftijd. Bijna duizend jaar. Ureterp, Siegerswoude, Duurswoude en Bakkeveen behoren tot de oudste dorpen in Opsterland. De hogere zandruggen en de vruchtbare graslanden in de laagte van het beekdal leenden zich bij uitstek voor de vestiging van boeren die de wildernis ontgonnen voor akkerbouw en vee weidden in het grasland.

Bakkeveen was in de middeleeuwen eigendom van het klooster Mariëngaarde in Hallum dat rond 1250 een uithof stichtte bij It Foarwurk. De kerk en de kapel Curia Sancta Mariae dienden als springplank voor de veenontginning en turfwinning. Wie dit bijzondere landschap wil 'lezen' en begrijpen doet er goed aan een paar stappen terug in de tijd te zetten. De kerk van Ureterp dateert van 1200 tot 1250 en is deels uit kloostermoppen opgetrokken. In 1315 duikt Urathorp in een document op. 

 Wandelknooppunten: 32 - 67 - 46 - 71 - 77 - 72 - 76 - 45 - 44 - 28 - 55 - 58.

Dit ga je zien

Startpunt: 9247 Ureterp
Eindpunt: Bakkeveen