Ga naar inhoud
MAP

Swalkroute Fochteloo

(29.0 km)

Fochteloo is een van de vroegst bewoonde gebieden van Noord-Nederland. Al voor onze jaartelling was er bewoning. Aan het fietspad bij de Tachtig Bunder werden in de jaren dertig grondsporen van een nederzetting uit de prehistorie ontdekt.

Rond 1850 waren door het inzakken van het veen en de verbeterde afwatering, restanten van een prehistorisch oerwoud aan het licht gekomen. Door het opdringen van het veen en harde stormen moet dit oerbos eeuwen geleden geveld zijn. De betekenis van de naam Fochteloo is daarom waarschijnlijk “vochtig bos”.

De afgelopen eeuwen heeft de mens grote invloed gehad op het gebied. Er was sprake van ontbossing, ontginning en verkaveling. De oudste nog zichtbare ontginningsmethode is die van de esgronden. Hier werd schapenmest met heideplaggen vermengd en verspreid over de gezamenlijke akkers. Door de bemesting werden de essen in de loop van de eeuwen opgehoogd.

In…

Fochteloo is een van de vroegst bewoonde gebieden van Noord-Nederland. Al voor onze jaartelling was er bewoning. Aan het fietspad bij de Tachtig Bunder werden in de jaren dertig grondsporen van een nederzetting uit de prehistorie ontdekt.

Rond 1850 waren door het inzakken van het veen en de verbeterde afwatering, restanten van een prehistorisch oerwoud aan het licht gekomen. Door het opdringen van het veen en harde stormen moet dit oerbos eeuwen geleden geveld zijn. De betekenis van de naam Fochteloo is daarom waarschijnlijk “vochtig bos”.

De afgelopen eeuwen heeft de mens grote invloed gehad op het gebied. Er was sprake van ontbossing, ontginning en verkaveling. De oudste nog zichtbare ontginningsmethode is die van de esgronden. Hier werd schapenmest met heideplaggen vermengd en verspreid over de gezamenlijke akkers. Door de bemesting werden de essen in de loop van de eeuwen opgehoogd.

In de jaren zeventig is het landschap hier sterk veranderd: grootschaligheid van de boerenbedrijven, ruilverkaveling en verdere ontginning van het hoogveengebied waren daar de oorzaak van. Gelukkig is er direct veel aan herbeplanting en verfraaiing van het landschap gedaan, waardoor het gebied de moeite meer dan waard is gebleven.

Dit ga je zien

58
62
60
76
78
63
64
66
75
77
58
 • 58
 • 62
 • 60
 • 76
 • 78
 • 63
 • 64
 • 66
 • 75
 • 77
 • 58