Aanmelden voor Voorjaarsbijeenkomst 8 april

 

Afgelopen jaar heeft Stichting Toerisme Regiomarketing Zuidoost Friesland (voorheen TNFW) samen met ondernemers, stakeholders en overheden flink meters gemaakt.

We komen op snelheid in 'Het Andere Friesland'! 

Graag praten we je bij op woensdagmiddag 8 april 2020 over de komende acties. Dit doen we - hoe toepasselijk - op de drafbaan in Wolvega!

PROGRAMMA:

15.45 uur:     Inloop en aanleveren materiaal foldermarkt
16.30 uur:     Opening programma
                     Stand van Zaken TRZF, lancering website en Inspiratiekrant
                     Merk Fryslân over de campagne 'Leve het Water'
                     Uitkomst onderzoek Vitale Verblijfsaccommodaties door TAF
18.00 uur:     Broodjes en start foldermarkt (optioneel)
18.30 uur:     Start paardenkoers (optioneel)
 
Er is genoeg tijd om bij te praten met mensen uit de sector en je vragen te stellen aan medewerkers van TRZF, TAF en Merk Fryslân.
 
Neem je folders en visitekaartjes mee!
 

Ja, ik ben graag aanwezig bij de Voorjaarsbijeenkomst